YENİ BİR HİKAYE İHTİYACI

Türkiye’nin yatırım hikayesinin en iyi olduğu dönemlerden biri 2005-2012 dönemi olmuştur. Bu dönemde birçok olumlu etki bir araya gelmiş ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin işareti olarak uluslararası doğrudan yatırımlarda bir patlama yaşanmıştır.
Bugün Türkiye’nin yeni bir yatırım hikayesine ihtiyacı vardır.